Frälsaren - Blogg om Jesus Kristus.

På frälsaren bloggas det om allt med Jesus Kristus att göra...


Jesus sa: Jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. (Joh.14:6) förklarade han att han är den enda vägen till Gud. Jesus har dött för hela världens synd och bara genom att ta emot Jesus som vår personlige Frälsare kan vi uppleva försoning med Gud.

Mer om Jesus Kristus kan du läsa här.


fredag 29 maj 2009

Överstepräster, höga befattningshavare

Överstepräster, höga befattningshavare:


Matt 2:4, Matt 21:15, Matt27:1,3,6; Mark 8:31, Mark 15:1,3,10,11; Luk 9:22, Luk 20:1,19; Joh 7:32, Joh 19:6,15,21; Apg 4:23, Apg 5:24, Apg 9:14,21, Apg 25:2,15.

Israelitsk: 3 Mos 21:10-15, 4 Mos 35:25,28,32; 2 Kung 22:4,8; Esr 7:1; Neh 3:1,20; Jer 52:24; Sak3:1,8; Matt 26:3,51,57,58,62,63,65; Mark 14:47,53,54,60,61,63,66; Luk 22:50; Joh 11:49,51, Joh 18:13,15,16,19,22,24,26; Apg 4:6, Apg 5:17,21,27, Apg 7:1, Apg 19:4, Apg 24:1; Heb 8:3, Heb 9:7,25, Heb 13:11,

Jesus:


Heb 2:17, Heb 3:1, Heb 4:14,15, Heb 5:1-6, 10, Heb 6:20, Heb 7:15-17,21,24,26-28, Heb 8:1-4

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar


RSS ATOM