Frälsaren - Blogg om Jesus Kristus.

På frälsaren bloggas det om allt med Jesus Kristus att göra...


Jesus sa: Jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. (Joh.14:6) förklarade han att han är den enda vägen till Gud. Jesus har dött för hela världens synd och bara genom att ta emot Jesus som vår personlige Frälsare kan vi uppleva försoning med Gud.

Mer om Jesus Kristus kan du läsa här.


fredag 29 maj 2009

Änglar

Änglar:


Guds ängel gick framför israels här 2 Mos 14:19
Han befaller sina änglar att bevara dig Ps 91:11f
Starka hjältar som utför hans bud Ps 103:20
Ängeln Gabriel hos Sakarias och Maria Luk 1:11f
Änglar prisade Gud vid Jesu födelse Luk 2:9f
En ängel styrkte Jesus i getsemane Luk 22:43
Män i skinande kläder vid Jesu grav Luk 24:4f
En ängel ledde Kornelius till Petrus Apg 10:3f
Petrus befriad av en ängel Apg 12:7f
Vet ni inte att vi ska döma änglar? 1 Kor 6:3
Andar i helig tjänst för det frälsta Hebr 1:14
Änglar i mångtusental i himlen Hebr 12:22
Mikaels änglar och drakens änglar Upp 12:7f
Tillbe inte änglar, Gud skall du tillbe Upp 22:8f

Lite mer om änglar:


Guds sändebud: 1 Mos 19:1,15, 1 Mos 21:17, 1 Mos22:22-35; 1 Kung 19:5-7; 1 Krön 21:12-30; Ps 103:20; Sak 1:9-19, Sak 3:1-6, Sak 4:1-5; Mat 1:20-24, Mat 4:11, Mat 13:39,41,49, Mat 16:27, Mat 24:31, Mat 25:31, Mat 28:2-7, Luk 1:11-19,26-38, Luk 2:9-21; Joh 1:51; Apg 5:19, Apg 8:26, Apg 10:3-8, Apg 12:7-11,15, Apg 27:23; 2 Thess 1:7; Heb 1:4-7: Upp1:1, Upp 22:6,8,16.

I himlen:


Matt 22:30; Luk12:8-9, Luk 15:10, Luk 20:36; Kol 2:18; 1 Tim 3:16, 1 Tim 5:21; Upp 3:5, Upp 5:11, Upp 7:11, Upp 8:2-11:15, Upp 14:6-9, Upp 15:1-16:17, 17:1, Upp 18:1,21, Upp 19:9,17, Upp 21:9,12.

Herrens ängel:


1 Mos 16:7-11:13, 1 Mos 18:2-4,13,14,33; 1 Mos 22:11,12,15,16, 2 Mos 3:2; Dom 2:1-4, Dom 6:11-22, Dom 13:3-21.

Skyddsänglar:


Ps 34:8, Ps 35:5-6, Ps 91:11; Jes 63:9; Dan 3:28, Dan 6:22; Matt 18:10

Änglar som vägleder:


1 Mos 24:7, 2 Mos 14:19, 2 Mos 23:20-21,23, 4 Mos 20:16; Dom 2:1-4.

Straffande änglar:


2 Sam 24:16-17; 2 Kung 19:35; 1 Krön 21:12-30, 2 Krön 32:21; Ps 78:49; Jes 37:36; Apg 12:23.

Djävulen och hans änglar:


Matt 25:41; 2 Kor 11:14; Jud 6; Upp 12:7-9.

Namn: Apollyon Upp 9:11; Gabriel Dan 8:16, Dan 9:21; Luk 1:11-38, Mikael Dan 10:13, Dan 12:1; Jud 9; Upp 12:7-9.

2 kommentarer:

 1. HEJ. Så bra att du ordnat denna bloggen. Människor behöver bibelorden, särskilt de som är nya i tron, och andra.... Gud välsigne denna bloggen och var ledd av den helige Ande.
  Bless.
  Hälsn Maria

  SvaraRadera
 2. Hej! Tack skall du ha, vi hörs.

  Gud välsigne dig.

  SvaraRadera


RSS ATOM