Frälsaren - Blogg om Jesus Kristus.

På frälsaren bloggas det om allt med Jesus Kristus att göra...


Jesus sa: Jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. (Joh.14:6) förklarade han att han är den enda vägen till Gud. Jesus har dött för hela världens synd och bara genom att ta emot Jesus som vår personlige Frälsare kan vi uppleva försoning med Gud.

Mer om Jesus Kristus kan du läsa här.


onsdag 16 september 2009

Gudsfruktan

Gudsfruktan


Den som fruktar Herren får ledning Ps 25:12
Han gläds åt dem som fruktar honom Ps 147:11
Innebär att hata det onda Ords 8:13
Innebär början till vishet Ords 9:10
Ger tryggt fäste och tillflykt Ords 14:26
Prisas ska den som fruktar Herren Ords 31:30
Frukta Gud och håll hans bud Pred 12:13
Jag ser till den som fruktar mitt ord Jes 66:2
Frukta honom som kan fördärva Matt 10:28
Vi vet vad det är att frukta Herren 2 Kor 5:11
Gudsfruktan är nyttig, har löfte om liv 1 Tim 4:8
Ett sken av gudsfruktan är utan kraft 2 Tim 3:5

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar


RSS ATOM