Frälsaren - Blogg om Jesus Kristus.

På frälsaren bloggas det om allt med Jesus Kristus att göra...


Jesus sa: Jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. (Joh.14:6) förklarade han att han är den enda vägen till Gud. Jesus har dött för hela världens synd och bara genom att ta emot Jesus som vår personlige Frälsare kan vi uppleva försoning med Gud.

Mer om Jesus Kristus kan du läsa här.


söndag 20 september 2009

Guds rike

Guds rike


Ett rike som aldrig skall förstöras Dan 2:44
Omvänd er. himmelriket är nära Matt 3:2
Himmelriket tillhör de fattiga i anden Matt 5:3
Liknelser om himmelriket Matt 3:1f
Omvänd er och bli som barn Matt 18:3
Guds rike är mitt ibland erLuk 17:21
Mitt rike är inte av den här världen Joh 18:36
Består i rättfärdighet, frid och glädje Rom 14:7
Inga orättfärdiga får ärva Guds rike 1 Kor 6:9f

RSS ATOM