Frälsaren - Blogg om Jesus Kristus.

På frälsaren bloggas det om allt med Jesus Kristus att göra...


Jesus sa: Jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. (Joh.14:6) förklarade han att han är den enda vägen till Gud. Jesus har dött för hela världens synd och bara genom att ta emot Jesus som vår personlige Frälsare kan vi uppleva försoning med Gud.

Mer om Jesus Kristus kan du läsa här.


måndag 28 september 2009

Gästfrihet

Gästfrihet


Abraham besöks av Herren 1 Mos 18:1f
Jag öppnade mina dörrar mot vägen Job 31:32
Var ivriga att visa gästfrihet Rom 12:13
Somliga har fått änglar till gäster Hebr 13:12

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar


RSS ATOM