Frälsaren - Blogg om Jesus Kristus.

På frälsaren bloggas det om allt med Jesus Kristus att göra...


Jesus sa: Jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. (Joh.14:6) förklarade han att han är den enda vägen till Gud. Jesus har dött för hela världens synd och bara genom att ta emot Jesus som vår personlige Frälsare kan vi uppleva försoning med Gud.

Mer om Jesus Kristus kan du läsa här.


onsdag 25 januari 2017

Lite nyheter om bloggen

Mina HTTPS-inställningar har ändrats. Alla besökare har nu möjlighet att visa min blogg över en krypterad anslutning genom att öppna https://fralsaren.blogspot.com. Befintliga länkar och bokmärken till min blogg fortsätter att fungera som vanligt...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar


RSS ATOM