Frälsaren - Blogg om Jesus Kristus.

På frälsaren bloggas det om allt med Jesus Kristus att göra...


Jesus sa: Jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. (Joh.14:6) förklarade han att han är den enda vägen till Gud. Jesus har dött för hela världens synd och bara genom att ta emot Jesus som vår personlige Frälsare kan vi uppleva försoning med Gud.

Mer om Jesus Kristus kan du läsa här.


lördag 11 februari 2017

Lärjungarna såg Jesus

– Lärjungarna ”såg… Jesus" (9:8). Om du inte har sett honom kan du inte vara ett vittne. Om du inte har sett honom är det svårt och kämpigt att vara hans lärjunge och det är lätt att frestas att ge upp. Svårt och kämpigt kan det vara ändå, men uthärdligt, ja mycket mer än uthärdligt: det är värt det.
”Jesus

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar


RSS ATOM