Frälsaren - Blogg om Jesus Kristus.

På frälsaren bloggas det om allt med Jesus Kristus att göra...


Jesus sa: Jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. (Joh.14:6) förklarade han att han är den enda vägen till Gud. Jesus har dött för hela världens synd och bara genom att ta emot Jesus som vår personlige Frälsare kan vi uppleva försoning med Gud.

Mer om Jesus Kristus kan du läsa här.


lördag 4 februari 2017

Jesus kommer träda in

Jesus kommer träda in och rädda dem som tror på Honom. Omvänd dig nu medans tiden finns - det blir ingen andra chans!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar


RSS ATOM