Frälsaren - Blogg om Jesus Kristus.

På frälsaren bloggas det om allt med Jesus Kristus att göra...


Jesus sa: Jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. (Joh.14:6) förklarade han att han är den enda vägen till Gud. Jesus har dött för hela världens synd och bara genom att ta emot Jesus som vår personlige Frälsare kan vi uppleva försoning med Gud.

Mer om Jesus Kristus kan du läsa här.


fredag 10 februari 2017

Jesus är det centrala

Jesus: Jesus är det centrala. Utan honom ingenting. Det finns mycket man kan diskutera kring tron, mycket vi kan tolka olika utifrån Bibeln. Men. Jesus kan vi inte trolla bort. Eller ändra på. Eller tycka så värst olika om (för då har vi en annan tro). Han definieras inte av dig eller mig eller våra tolkningar. Han är inte en teori eller en doktrin eller en teologi. Samtidigt är han den enda doktrin eller teologi vi behöver. Han är en person. Han är den han är. Vi kan lära känna honom eller vi kan ignorera honom. Men han låter sig inte förändras av vad vi tycker om honom.
”Jesus

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar


RSS ATOM