Frälsaren - Blogg om Jesus Kristus.

På frälsaren bloggas det om allt med Jesus Kristus att göra...


Jesus sa: Jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. (Joh.14:6) förklarade han att han är den enda vägen till Gud. Jesus har dött för hela världens synd och bara genom att ta emot Jesus som vår personlige Frälsare kan vi uppleva försoning med Gud.

Mer om Jesus Kristus kan du läsa här.


söndag 12 februari 2017

GUD ÄR PÅ TRE SÄTT – SAMTIDIGT

GUD ÄR PÅ TRE SÄTT – SAMTIDIGT.
Det finns tre bilder av Gud som är gemensamma för världens kristna. Det är bilderna av Gud som Fadern, Sonen och den Heliga Anden. Att Gud på detta sätt är tre personer har kristna varit eniga om sedan 300-talet, och dem håller världens kyrkor fortfarande fast vid.

När vi säger att vi tror på en ”treenig” Gud, så talar vi om dessa tre personer. De är i en fullständig gemenskap, EN Gud, och samtidigt verkande var för sig. Om det är krångligt att förstå treenigheten, kan man tänka på hur vatten också kan ses på tre olika vis: som rinnande vätska, ånga och fast is.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar


RSS ATOM