Frälsaren - Blogg om Jesus Kristus.

På frälsaren bloggas det om allt med Jesus Kristus att göra...


Jesus sa: Jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. (Joh.14:6) förklarade han att han är den enda vägen till Gud. Jesus har dött för hela världens synd och bara genom att ta emot Jesus som vår personlige Frälsare kan vi uppleva försoning med Gud.

Mer om Jesus Kristus kan du läsa här.


fredag 6 november 2009

Hyckleri

Hyckleri


Kärleksläppar med ondska i hjärtat Ords 26:23f
Gör inte gott för att bli sedda Matt 6:1f
Jesus varnar för fariseerna Matt 23:1f
Fariseernas surdeg, hyckleriet Luk 12:1f

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar


RSS ATOM