Frälsaren - Blogg om Jesus Kristus.

På frälsaren bloggas det om allt med Jesus Kristus att göra...


Jesus sa: Jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. (Joh.14:6) förklarade han att han är den enda vägen till Gud. Jesus har dött för hela världens synd och bara genom att ta emot Jesus som vår personlige Frälsare kan vi uppleva försoning med Gud.

Mer om Jesus Kristus kan du läsa här.


torsdag 5 november 2009

Hunger

Hunger


Hungernöden i samaria 2 Kung 6:25f
De ropade till Herren i sin nöd Ps 107:5f
De flitigas hunger blir mättad Ords 13:4
Bryt ditt bröd åt den hungrige Jes 58:7
Jag var hungrig och ni gav mig Matt 25:35
De ska aldrig mer hungra Upp 7:16

1 kommentar:


RSS ATOM