Frälsaren - Blogg om Jesus Kristus.

På frälsaren bloggas det om allt med Jesus Kristus att göra...


Jesus sa: Jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. (Joh.14:6) förklarade han att han är den enda vägen till Gud. Jesus har dött för hela världens synd och bara genom att ta emot Jesus som vår personlige Frälsare kan vi uppleva försoning med Gud.

Mer om Jesus Kristus kan du läsa här.


måndag 5 oktober 2009

Helande

Helande


Jag är Herren, din läkare 2 Mos 15:26
Genom hans sår är vi helade Jes 53:5
Jesus botade alla slags sjukdomar Matt 4:23f
Gåvor att bota sjuka genom Anden 1 Kor 12:9
De äldste ska be och smörja med olja Jak 5:14f
Ingen död och plåga ska finnas mer Upp 21:4

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar


RSS ATOM