Frälsaren - Blogg om Jesus Kristus.

På frälsaren bloggas det om allt med Jesus Kristus att göra...


Jesus sa: Jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. (Joh.14:6) förklarade han att han är den enda vägen till Gud. Jesus har dött för hela världens synd och bara genom att ta emot Jesus som vår personlige Frälsare kan vi uppleva försoning med Gud.

Mer om Jesus Kristus kan du läsa här.


onsdag 5 augusti 2009

Förnöjsamhet

Förnöjsamhet


Sinnesro ger kroppen liv Ords 14:30
Bättre knapphet och gudsfruktan Ords 15:16
Var klok nog att avstå från girighet Ords 23:4f
Varken fattigdom eller rikedom Ord 30:8
Bättre en handfull ro än två med möda Pred 4:6
Jag har lärt mig att vara nöjd Fil 4:11
Ett förnöjt sinne är stor vinning 1 Tim 6:6f

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar


RSS ATOM