Frälsaren - Blogg om Jesus Kristus.

På frälsaren bloggas det om allt med Jesus Kristus att göra...


Jesus sa: Jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. (Joh.14:6) förklarade han att han är den enda vägen till Gud. Jesus har dött för hela världens synd och bara genom att ta emot Jesus som vår personlige Frälsare kan vi uppleva försoning med Gud.

Mer om Jesus Kristus kan du läsa här.


onsdag 1 juli 2009

Himlen

Himlen


En festmåltid för alla folk Jes 25:6f
Gå i din herres glädje Matt 25:21
I min Faders hus finns många rum Joh 14:2f
Längtan till vår himmelska boning 2 Kor 5:1f
Vi har vårt medborgarskap i himlen Fil 3:20
Ryckas upp för att möta Herren 1 Tess 4:17
De längtade till ett bättre land Hebr 11:16
Guds stad, det himmelska jerusalem Hebr 12:22
Tillbedjan inför tronen i himlen Upp 4:2f
En stor skara som ingen kan räkna Upp 7:9f
Jag såg en ny himmel och ny jord Upp 21:1f

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar


RSS ATOM