Frälsaren - Blogg om Jesus Kristus.

På frälsaren bloggas det om allt med Jesus Kristus att göra...


Jesus sa: Jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. (Joh.14:6) förklarade han att han är den enda vägen till Gud. Jesus har dött för hela världens synd och bara genom att ta emot Jesus som vår personlige Frälsare kan vi uppleva försoning med Gud.

Mer om Jesus Kristus kan du läsa här.


lördag 25 juli 2009

Frimodighet

Frimodighet


Om du gör gott ser du frimodigt upp 1 Mos 4:7
Var frimodig jag ska inte överge dig 5 Mos 31:6
Ge mig på nytt en frimodig ande Ps 51:12
De såg hur frimodig Petrus var Apg 4:13
Låt oss frimodigt gå till nådens tron Hebr 4:16
Er frimodighet ger stor lön Hebr 10:35
Kärlekens mål: att vi är frimodiga 1 Joh 4:17

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar


RSS ATOM