Frälsaren - Blogg om Jesus Kristus.

På frälsaren bloggas det om allt med Jesus Kristus att göra...


Jesus sa: Jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. (Joh.14:6) förklarade han att han är den enda vägen till Gud. Jesus har dött för hela världens synd och bara genom att ta emot Jesus som vår personlige Frälsare kan vi uppleva försoning med Gud.

Mer om Jesus Kristus kan du läsa här.


fredag 10 juli 2009

Fasta

Fasta


Esters fasta Est 4:16
Falsk och äkta fasta Jes 58:3f
Vänd om till Herren med fasta Joel 2:12
Fasta inte för att människor skall se Matt 6:16f
Församlingen i antiokia fastade Apg 13:2

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar


RSS ATOM