Frälsaren - Blogg om Jesus Kristus.

På frälsaren bloggas det om allt med Jesus Kristus att göra...


Jesus sa: Jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. (Joh.14:6) förklarade han att han är den enda vägen till Gud. Jesus har dött för hela världens synd och bara genom att ta emot Jesus som vår personlige Frälsare kan vi uppleva försoning med Gud.

Mer om Jesus Kristus kan du läsa här.


söndag 5 juli 2009

Egenrättfärdighet

Egenrättfärdighet


Inte för din rättfärdighets skull 5 Mos 9:4f
Ren i egna ögon, men Herren prövar Ords 16:2
Många ropar ut sin egen godhet Ords 20:6
Ett släkte som är rent i egna ögon Ords 30:12f
Trots detta säger du: Jag är oskyldig Jer 2:35
En liknelse för de egenrättfärdiga Luk 18:9f
Israels egenrättfärdighet Rom 9:30f

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar


RSS ATOM