Frälsaren - Blogg om Jesus Kristus.

På frälsaren bloggas det om allt med Jesus Kristus att göra...


Jesus sa: Jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. (Joh.14:6) förklarade han att han är den enda vägen till Gud. Jesus har dött för hela världens synd och bara genom att ta emot Jesus som vår personlige Frälsare kan vi uppleva försoning med Gud.

Mer om Jesus Kristus kan du läsa här.


onsdag 22 juli 2009

Celibat

Celibat


Välsignelse för eunucken Jes 56:3f
Det finns de som inte gifter sig Matt 19:12
Var och en har sin gåva från Gud 1 Kor 7:7f
Den ogifte är angelägen om Herren 1 Kor 7:32f

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar


RSS ATOM