Frälsaren - Blogg om Jesus Kristus.

På frälsaren bloggas det om allt med Jesus Kristus att göra...


Jesus sa: Jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. (Joh.14:6) förklarade han att han är den enda vägen till Gud. Jesus har dött för hela världens synd och bara genom att ta emot Jesus som vår personlige Frälsare kan vi uppleva försoning med Gud.

Mer om Jesus Kristus kan du läsa här.


tisdag 14 juli 2009

Att hålla ut till slutet

Att hålla ut till slutet


Den som håller ut skall bli frälst Matt 10:22
Om ni förblir i mitt ord Joh 8:31
Arbeta med fruktan på er frälsning Fil 2:12
Om ni inte låter er rubbas från hoppet Kol 1:23
Vi är Kristi vänner som håller fast Hebr 3:14
Håll fast så att ingen tar din krona Upp 3:11

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar


RSS ATOM