Frälsaren - Blogg om Jesus Kristus.

På frälsaren bloggas det om allt med Jesus Kristus att göra...


Jesus sa: Jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. (Joh.14:6) förklarade han att han är den enda vägen till Gud. Jesus har dött för hela världens synd och bara genom att ta emot Jesus som vår personlige Frälsare kan vi uppleva försoning med Gud.

Mer om Jesus Kristus kan du läsa här.


fredag 3 juli 2009

Alla är kallade

Alla är kallade


Alla som åkallar Herrens namn Rom 10:13
Gud vill att alla skall bli frälsta 1 Tim 2:4
Guds nåd till frälsning för alla Tit 2:11
Han vill inte att någon skall gå förlorad 2 Petr 3:9

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar


RSS ATOM